Tueddiadau Headset Busnes Proffesiynol Trwy 2025: Dyma'r Newid Sy'n Dod Yn Eich Swyddfa

Cyfathrebu Unedig (cyfathrebu integredig i wneud y gorau o brosesau busnes a chynyddu cynhyrchiant defnyddwyr) sy'n gyrru'r newid mwyaf i'r farchnad clustffonau proffesiynol.Yn ôl Frost a Sullivan mae'rclustffonau swyddfaBydd y farchnad yn tyfu o $1.38 biliwn i $2.66 biliwn yn fyd-eang, trwy 2025.

Swyddfa

Beth mae hynny'n ei olygu i'ch swyddfa?Mae'n fater o amser cyn i'ch sefydliad newid o ffonau desg a symud i lwyfan Cyfathrebu Unedig, felly mae nawr yn amser gwych i ddechrau meddwl am eich dyfodolcyfathrebiadaua sut y byddwch yn rheoli'r dyfeisiau hynny.Yn ogystal, wrth i swyddfeydd agored ddod yn fwy perthnasol, mae'r angen am well meicroffonau canslo sŵn a siaradwyr yn dod yn angen mawr.Gyda'r wybodaeth hon, mae clustffonau gwell allan heddiw yn 2019 i leihau sŵn cefndir nag erioed yn y gorffennol.

Beth allwch chi ei wneud i baratoi ar gyfer y dyfodol?

Gan fod llawer o'r hen systemau ffôn yn cael eu dirwyn i ben, dylech ddechrau cynllunio ar ystyried sut y gall platfform Cyfathrebu Unedig fod o fudd i chi.Yn ogystal, os ydych chi'n defnyddioclustffonauar gyfer eich system ffôn bresennol, byddai'n dda gwybod a fydd eich clustffonau presennol yn gweithio gyda'r system ffôn newydd.Os na, byddwch yn gallu cynllunio ar gyfer costau yn y dyfodol.

RheoliClustffonau Swyddfa

Os ydych chi'n bwriadu gadael ffonau desg, cofiwch mai clustffonau fydd eich prif ddyfais gyfathrebu, felly mae'n bwysig cael model clustffon sy'n hynod ddibynadwy, yn gyfforddus, yn swnio'n dda ac yn gyfforddus.Yn ogystal, os ydych chi'n defnyddio nifer fawr o glustffonau, gan y bydd y feddalwedd honno'n gysylltiedig, bydd hyfforddiant gweithwyr yn hanfodol i gadw cyfraddau mabwysiadu yn uchel a lleihau rhwystredigaeth.Mae cael gwerthwr clustffonau proffesiynol fel Inbertec i weithio'n uniongyrchol ag ef yn rhywbeth i'w ystyried, yn lle defnyddio adnoddau TG.


Amser postio: Medi-06-2022