Headset UC - Cynorthwyydd Gwych o Fideo-gynadledda Busnes

Oherwydd yr amrywiaeth o bosibiliadau busnes yn ogystal â'r pandemig, mae llawer o gwmnïau'n rhoi cyfarfodydd wyneb yn wyneb o'r neilltu i ganolbwyntio ar faes mwy cost-effeithiol, ystwyth ac effeithiol.datrysiad cyfathrebu: galwadau fideo-gynadledda.Os nad yw'ch cwmni'n elwa o hyd o delegynadledda dros y we, rhowch gynnig ar fideo-gynadledda oherwydd bod pobl wedi'u gwasgaru ledled y byd a gallech fod yn gwastraffu amser ac arian.Os ydych chi'n gwneud masnach mewnforio ac allforio rhyngwladol, yna dylech gyfathrebu â chwsmeriaid trwy gynadledda fideo, a all wella'ch effeithlonrwydd yn fawr.

Os byddwch chi'n dechrau defnyddio fideo-gynadledda, byddwch chi'n newid eich meddwl am y model cyfarfod traddodiadol.

lQDPJxa0CdIiavTNAu7NBGWwSZp7M_wO0nIDKAqI-YCqAA_1125_750

01 – Mae fideo-gynadledda yn lleihau costau teithio a theleffon

Gyda Fideo-gynadledda Endpoints yn eich cwmni, rydych chi'n ehangu eich posibiliadau cysylltu ac yn lleihau costau teithio, teithio a llety i weithwyr, cwsmeriaid a chyflenwyr.Trwy gysylltiad gwe, gall eich cwmni gynnal nifer o gynadleddau fideo gyda phobl unrhyw le yn y byd, heb newid costau a threuliau ychwanegol gyda theleffoni.

02 – Gwneud cyfarfodydd yn fwy cynhyrchiol, mewn llai o amser

Mae cyfarfodydd wyneb yn wyneb bob amser yn gofyn am fuddsoddiad uchel o amser gyda chyfranogwyr yn teithio, sydd weithiau'n dod o ddinasoedd eraill a hyd yn oed gwledydd eraill.Gyda fideo-gynadledda gellir troi'r amser hwn yn weithgareddau mwy cynhyrchiol.Mae'n osgoi digwyddiadau na ellir eu rhagweld, oedi ac yn helpu i reoli amser pob gweithiwr i'r eithaf.Trwy ddileu'r ffactor hwn, mae'ch tîm yn dechrau cynhyrchu mwy a gwell.

03 – Timau sydd â mwy o ffocws, cysylltiedig ac ymgysylltiol

Mae timau sy'n cydweithio gan ddefnyddio fideo yn rhannu gwybodaeth yn gyflymach, yn byrhau'r amser i farchnata, ac yn curo'r gystadleuaeth.Mae fideo-gynadledda yn cyflymu'r broses o wneud penderfyniadau!Gyda hyn, mae eich cwmni'n cynyddu o ran cystadleurwydd, trwy reolaeth fwy ystwyth ac effeithiol.Cofio bod pob maes yn elwa, o'r bwrdd i'r llawdriniaeth.

Mae cynhadledd fideo wrth gwrs yn anhepgor angen lleihau sŵn yn effeithlon clustffonau busnes, cyffredinclustffonaubydd amgylchedd swnllyd wedi'i ganfod gan y meicroffon fel bod y parti arall yn gallu clywed eich ochr chi o'r sŵn cefndir, i'r cwsmer yn brofiad gwael, ond y tro hwn os oes gennych chiclustffonau lleihau sŵn, yn ffordd dda o sgrinio sŵn cefndir, dim ond eich llais y gall y cwsmer ei glywed, Gall wneud cyfathrebu'n fwy effeithlon ac effeithlon a gwella effeithlonrwydd gwaith.Mae gan Inbertec amrywiaeth o glustffonau canslo sŵn effeithlon, a all fodloni gofynion fideo-gynadledda a dod â phrofiad hynod uchel i chi.Gwella effeithlonrwydd cyfathrebu cyfarfodydd, peidiwch â gadael i chi golli unrhyw gyfleoedd busnes.


Amser post: Medi-22-2022